แพทย์หญิงณัฐณิชา ปุญญนิรันดร์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
ศุกร์ 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00
title