พญ.จิตรพรรณี บุญทองคง

จักษุแพทย์

วุฒิบัตร

จักษุแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 16:00 - 18:00
เสาร์ 16:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 10:00

พญ.จิตรพรรณี บุญทองคง

จักษุแพทย์, จอประสาทตา
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

"ปัจจุบัน เรามีการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีเครื่องวัดค่าความดันลูกตา และกล้องตรวจตาที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยประเมินความสมบูรณ์และวิเคราะห์ปัญหาของดวงตาได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเครื่องตรวจจอประสาทตาที่สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาออกมาได้อย่างชัดเจน ทำให้หมอมองเห็นโครงสร้างในดวงตาทั้งภาพรวมของจอตา ส่วนกลาง และบริเวณรอบๆ ได้ และหากมีความผิดปกติบริเวณจอประสาทตาหมอก็จะเห็นได้ทันที"

พญ.จิตรพรรณี บุญทองคง เป็นจักษุแพทย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งหากนับถึงปัจจุบัน คุณหมอได้ทำการรักษาคนไข้มากว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันคุณหมอเป็นจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาจอประสาทตา อยู่ที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ซึ่งคุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

"หมอเห็นว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ และเป็นเหมือนสิ่งนำทางให้ชีวิตคนเราก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ แม้ดวงตาจะเป็นเพียงอวัยวะเล็กๆ แต่ก็มีเรื่องที่ต้องให้ดูแลรักษาและมีการทำหัตถการค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่หมอชอบและถนัด ตอนที่เรียนแพทย์เมื่อต้องวนมาดูสาขานี้ ก็มีโอกาสได้ดูเครื่องมือต่างๆ อย่างการใช้กล้องตรวจตา พอได้ทำก็รู้สึกชอบ เลยเลือกศึกษาต่อทางด้านนี้"

คนไข้จอประสาทตาที่คุณหมอดูแลรักษา

โดยทั่วไปแล้วคนไข้ด้านจอประสาทตาของคุณหมอจิตรพรรณี จะมาด้วยอาการตามัว เห็นเงาผิดปกติ หรือมีการมองเห็นที่ผิดปกติอื่นๆ เช่น มองเห็นภาพบิดเบี้ยว ซึ่งคุณหมอก็จะทำการตรวจอย่างละเอียด ก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรและรุนแรงในระดับไหน...

"โดยปกติแล้ว กระบวนการตรวจวินิจฉัยคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตา อย่างแรกเลยก็ต้องซักประวัติ สอบถามอาการ จากนั้นก็ตรวจเช็กการมองเห็นว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหน วัดความดันตา แล้วมีการพูดคุยสอบถามกันอย่างลงลึกในรายละเอียด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละราย ถ้าเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงและคนไข้รู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นอะไรมา เช่น เป็นโรคตาแดง ซึ่งเป็นโรคที่พบมากที่สุด ก็ไม่ต้องซักถามนานมาก ส่วนโรคที่พบรองลงมาก็เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม แบบนี้ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมด้วย"

เชี่ยวชาญการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม

ในส่วนของโรคทางจอประสาทตาที่คุณหมอจิตรพรรณี ทำการรักษาคนไข้นั้น ปัจจุบันจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาใช้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณหมอสามารถดูแลคนไข้ได้เร็วขึ้นและการตรวจหาความผิดปกติก็มีความแม่นยำขึ้น รวมถึงการทำหัตถการเพื่อการรักษาก็มีคุณภาพสูงขึ้นด้วย...

"โรคจอประสาทตาเสื่อมเกิดได้ทั้งบริเวณจอประสาทตาและด้านหลังของจอประสาทตา ที่หมอเจอบ่อยๆ ก็คือ จอประสาทตาเสื่อมอันมีสาเหตุจากการเป็นเบาหวาน จอรับภาพเสื่อม และจอประสาทตาลอก ซึ่งก็ต้องรักษาไปตามกระบวนการ ส่วนโรคอื่นๆ ที่หมอรักษาและพบเคสหนักๆ บ่อย ก็เช่น คนไข้ที่เป็นต้อหินแบบเฉียบพลันที่มาด้วยอาการปวดตาเฉียบพลัน และเคสจอรับภาพบวม แต่เมื่อคนไข้ได้รับการฉีดยารักษา อาการก็จะดีขึ้น หรืออย่างเคสคนไข้ที่เป็นโรคต้อกระจก ถ้าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสที่จะตาบอดสนิท เมื่อเราสามารถผ่าตัดรักษาให้เขาหายได้ สามารถกลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้ง คนไข้ก็จะมีความสุข ซึ่งทำให้หมอรู้สึกดีไปด้วย"

ความชอบที่ได้ทำ นำมาสู่ความภาคภูมิใจ

บทบาทและหน้าที่ ของคุณหมอจิตรพรรณี ในฐานะจักษุแพทย์ จะเป็นผู้ที่ทำการรักษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะดวงตาเป็นอว้ยวะที่บอบบางและจะเกิดความเสื่อมตามอายุ การดูแลป้องกันรวมถึงการตรวจและการรักษาอย่างตรงโรคจึงเป็นสิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

"เราต้องทำทุกอย่างด้วยความมีสติและไม่ประมาท ซึ่งหมอคิดว่าสามารถนำไปใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ตัวหมอเองเป็นจักษุแพทย์ด้วยความชอบและมีใจรัก ชอบที่ได้ทำงานผ่านกล้อง รักษาคนไข้ด้วยการทำหัตถการต่างๆ เมื่อเราได้ทำสิ่งในที่ชอบเราก็มีความสุข ส่วนความภาคภูมิใจก็เป็นการที่เราได้ใช้วิชาความรู้ในการรักษาคนไข้ให้เขาหายจากโรคได้"