ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea)

 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เกิดจากการปิดกั้นของทางเดินหายใจขณะหลับ

คนอ้วน นอนกรนเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ

ที่มาของเสียงกรนเกิดได้จากหลายปัจจัย แต่สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การกรน คือ โรคความดันโลหิต เบาหวาน

ดมควันธูป เสี่ยงกระทบระบบทางเดินหายใจ

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด ต้องดูแลตัวเอง เนื่องจากจะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้า