ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
พุธ 09:00 - 16:00
ศุกร์ 13:00 - 17:00