นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

กระดูกและข้อ
วัน เวลา
ทุกครั้งในการดูแลรักษาคนไข้ คุณหมอจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการรักษา คนไข้จะได้รับการดูแลรักษาจากคุณหมออย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไข้หายจากอาการเจ็บป่วยและกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น คุณหมอยังคงมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เป็นประจำ ด้วยการเข้ารับการอบรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ตนเองมีทักษะความเชี่ยวชาญที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น คนไข้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้มาตรฐานสากล

ความสุขของคนไข้คือความสำเร็จของคุณหมอ

การที่คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมาพบคุณหมอด้วยอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย เช่น ไหล่หลุด เอ็นข้อไหล่/ข้อเท้าฉีกขาด กระดูกหัก ฯลฯ ซึ่งการมารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬานั้น จะทำให้คนไข้ได้รับการรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด คุณหมอจะทำการรักษาและให้คำปรึกษาถึงวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดอาการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ขณะออกกำลังกาย ซึ่งความสุขของคนไข้คือการหายจากอาการบาดเจ็บ แล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ตนเองชื่นชอบได้อีกครั้ง นี่ถือเป็นรางวัลจากการทำงานของหมอ

ผ่าตัดเอ็นข้อไหล่แบบส่องกล้อง…นวัตกรรมการรักษาที่ทรงประสิทธิภาพ

หากคุณอาจเจอกับปัญหาเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด มีอาการปวดเรื้อรังนานหลายวัน ควรรีบมาพบหมอ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยให้รู้แน่ชัด หรืออาจมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างอุบัติเหตุ ซึ่งปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างมาก อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีความพร้อมและทันสมัยมากขึ้น คุณหมอจึงได้มีการนำเทคโนโลยีการรักษาแบบส่องกล้องเข้ามาเป็นทางเลือกในการรักษาสำหรับคนไข้ ซึ่งเป็นวิธีการผ่าตัดเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดที่ตอบโจทย์การรักษาสำหรับคนไข้เป็นอย่างมาก โดยการรักษาด้วยวิธีการส่องกล้องจะช่วยให้คุณหมอสามารถเข้าถึงและมองเห็นบริเวณที่มีการบาดเจ็บที่ต้องการตรวจได้จากหน้าจอมอนิเตอร์ ขั้นตอนการรักษาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการบาดเจ็บของคนไข้ในแต่ละราย โดยการรักษาด้วยวิธีส่องกล้องนั้น จะทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก และที่สำคัญเจ็บน้อยมาก เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว และมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก และหากคนไข้มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน คุณหมอจะทำงานร่วมกับทีมแพทย์สหสาขาวิชาที่จะช่วยกันในการวางแผน หาแนวทางในการรักษาร่วมกัน เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด


นำประสบการณ์มาปรับใช้ในการดูแลคนไข้

ในทุกๆ ครั้งที่ได้ทำการรักษาคนไข้ คุณหมอจะนำความรู้รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการดูแลรักษาคนไข้ในแต่ละเคส นำมาประยุกต์และปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาคนไข้รายอื่นๆ ต่อไป เพราะคุณหมอต้องการให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาที่ดีและมีประสิทธิผล อีกทั้งสิ่งที่คุณหมอใส่ใจอยู่เสมอ คือการให้ข้อมูลการรักษาคนไข้ให้ได้มากที่สุด เพราะคนไข้ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลกับปัญหาสุขภาพที่ตนเองเผชิญ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และจากประสบการณ์การดูแลคนไข้ที่ผ่านมา ทำให้คุณหมอพบว่า การให้ข้อมูลกับคนไข้อย่างรอบด้านและชัดเจนจะทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง คนไข้มีสุขภาพใจที่ดีขึ้น และเมื่อใจพร้อมกายก็พร้อม ส่งผลให้กระบวนการรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น