แพทย์หญิง พัสดาภรณ์ จิตน่วม

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

กุมารเวชกรรม
วัน เวลา
ศุกร์ 17:00 - 20:00
เสาร์ 11:00 - 20:00
title