พญ. ศิริกุล ชัยพิสุทธิ์สกุล

Information Not found.

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์โรคไต
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00
ประวัติการศึกษา
 
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
วุติบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คนไข้ที่หมอดูแลรักษา จะเป็นกลุ่มคนไข้ไตวาย ไตอักเสบ หรือเป็นโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับไต ในการรักษาคนไข้โรคไตที่ป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่จะไม่ใช่แค่การให้ยาเท่านั้น ต้องมีการบำบัดทดแทนการทำงานของไต สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง หัวใจสำคัญของการดูแลคนไข้โรคไต ต้องดูแลแบบองค์รวม พิจารณาถึงข้อจำกัด และบริบทของคนไข้แต่ละราย เพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับคนไข้

หลังจาก พญ.ศิริกุล ชัยพิสุทธิ์สกุล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนแล้ว คุณหมอพบว่าตัวเองชอบดูแลคนไข้ด้านอายุรกรรม คือได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสืบหาโรค ร่วมกับใช้ยารักษา จึงเลือกศึกษาต่อวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ และยังได้ศึกษาเพิ่มเติมวุฒิบัตรเฉพาะทาง อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต อีกด้วย

คนไข้โรคไตมีหลายประเภท

โรคไตมีทั้งประเภทที่เป็นแล้วหาย และประเภทที่เป็นเรื้อรังแบบที่ต้องล้างไตตลอดชีวิต หรือทำการผ่าตัดเปลี่ยนไต ในการรักษาคนไข้แต่ละรายจะมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่องความแข็งแรง อายุ พื้นฐานสุขภาพ และโรคประจำตัวอื่นๆ ดังนั้นคุณหมอศิริกุล จึงให้ความสำคัญกับรายละเอียด และประวัติคนไข้ รวมถึงการดูแลด้านสภาพจิตใจของคนไข้ด้วยการพูดคุยสื่อสาร ให้กำลังใจคนไข้อยู่เสมอ

 

เวลาหมอได้ดูแลรักษาคนไข้ที่ป่วยมากๆ แล้วเขามีอาการที่ดีขึ้นได้ ความรู้สึกบวกจะเยอะขึ้นมากๆ หมอรู้สึกภูมิใจเวลาได้เห็นสีหน้าแววตาของคนไข้ หรือญาติพี่น้องที่เขารู้สึกดีเมื่อเห็นคนไข้ดีขึ้น ทำให้หมออยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆ นอกจากมาตรฐานการรักษาในปัจจุบัน สิ่งที่หมอให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากการอ่านวารสารทางการแพทย์ การประชุมทางวิชาการ เพราะว่าเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ นั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้อย่างมากเมื่อเราได้นำมาใช้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคไตเรื้อรัง

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง คือการป่วยเป็นเบาหวาน และพอป่วยเรื้อรังก็จะทำให้อวัยวะนั้นๆ เสื่อมลงเรื่อยๆ สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องความดันโลหิต และผู้ป่วยโรคนิ่วก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตเสื่อม ดังนั้นคนไข้โรคไตต้องระวังไม่ให้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งก็ต้องหันมาดูแลตั้งแต่เรื่องการอาหาร น้ำหนักตัว และการออกกำลังกาย

 

สำหรับการรักษาโรคไต โดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เรื่องการล้างไต การผ่าตัดเปลี่ยนไต ที่โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ก็จะมีการบำบัดทดแทนด้วยวิธีล้างไตทางเส้นเลือด

 

นอกจากการออกตรวจ และรักษาโรคให้คนไข้ที่โรงพยาบาลแล้ว ผู้ที่สนใจเรื่องโรคไต และคนไข้ของคุณหมอศิริกุล ยังสามารถอ่านข้อมูลความรู้ดีๆ จากคุณหมอได้ที่เพจ ‘เรื่องไต ง่ายง่าย กับหมอจูน’ โดยคุณหมอจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคไตมาบอก พร้อมให้คำปรึกษา คลายปัญหา และตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องโรคโต อีกด้วย