คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
17-มี.ค.-2564 ถึง 30-มิ.ย.-2564
รายละเอียดราคา

ตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ 

Thin Prep Pap Test + Ultrasound Pelvic

2,090.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

ตรวจมะเร็งปากมดลูก +HPV DNA

Thin Prep Pap Test + HPV DNA

2,500.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

ตรวจมะเร็งปากมดลูกอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ + HPV DNA

Thin Prep Pap Test + Ultrasound Pelvic + HPV DNA

3,290.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

 

อัลตร้าซาวด์มดลูก รังไข่

เป็นการอัลตร้าซาวด์ผ่านช่องคลอด เพื่อหาความผิดปกติของมดลูก และรังไข่ เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูก รังไข่ผิดปกติ หรือไม่

 

Cobas HPV 

คือการตรวจ HPV DNA ที่สามารถระบุถึงสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

 

ช่วงอายุที่เหมาะสม

ผู้หญิงอายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป (เข้ารับการตรวจได้ กรณีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย) แนะนำตรวจเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค 

 

การเตรียมตัว

 งดมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ยาเหน็บบริเวณอวัยวะเพศ อย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ควรตรวจหลังจากประจำเดือนหมดสนิท ประมาณ 5 วัน 


หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

- สามารถจอง – จ่ายได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.
- กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ สุขภาพสตรี
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล

**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง 
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก +HPV DNA สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ + HPV DNA สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน