พญ. หนึ่งฤทัย โอฬารนภาลัย

ศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ทั่วไป
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 07:00 - 20:00