LET'S TALK ศูนย์จิตเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
27-พ.ย.-2562
LET'S TALK ศูนย์จิตเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน บริการให้คำปรึกษา เสมือนเป็นเพื่อน พูดคุย พร้อมวางแผนการรักษาปัญหาทางสุขภาพจิต โดยทีมจิตแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักศิลปะบำบัดพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะ ด้วยการให้คำปรึกษา ทำจิตบำบัดรายบุคคล ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพจิต เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิต ทั้งด้านการเรียน การทำงาน รวมถึงแนวทางป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ พร้อมติดตามระยะอาการ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต
LET'S TALK มาคุยกันเถอะ
การพูดคุยกับจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการรุนแรง นอนไม่หลับ วิตกกังวล เครียด ซึมเศร้าก็ไปปรึกษาได้ ลองสังเกตตัวเองหากมีอาการเหล่านี้ ควรพิจารณาเพื่อเข้ารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์
• เครียด กังวล เกิดขึ้นได้ทั้งในวัยเรียน วัยทำงาน หรือวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างครอบครัว เมื่อเกิดความเครียด ทำให้เรารู้สึกกังวล ปวดศีรษะ กินได้น้อยลง นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิทั้งการเรียน หรือการทำงาน ใช้เวลานั่งคิดแก้ปัญหาที่คิดเท่าไรก็คิดไม่ตก หากมีอาการแบบนี้ควรรีบไปปรึกษาจิตแพทย์
• ได้ยินเสียงแว่ว เห็นภาพที่ผู้อื่นไม่เห็น หรือหูแว่วได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ได้ยินเสียงคนเรียกมาจากไกลๆ ได้ยินเสียงคนมากกว่าสองคนถกเถียงหรือออกความคิดเห็นกัน หรือประสาทหลอน หลงคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย
• ขาดการเอาใจใส่ตัวเองรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไร ปล่อยเนื้อปล่อยตัว ไม่ดูแลสุขอนามัยตนเอง ไม่อาบน้ำ สระผม ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า
• วิตกกังวล หวาดกลัวอย่างรุนแรงอาการนี้จะมีความรู้สึกได้เอง เพราะเกิดจากสภาพภายในจิตใจและบุคคลภายนอกจะสังเกตเห็นได้ชัด เช่น เหงื่อออก ใจสั่น มือ เท้าชา ตัวเย็น คลื่นไส้ มวนท้อง ปวดหัว รู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้
• ไม่อยากเข้าสังคม ไม่พูดคุยกับใคร เริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่าย ท้อแท้ อาจเริ่มหมกมุ่นและสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษ
 
หากเริ่มพบว่าตัวเองหรือคนรอบข้าง มีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่ถูกวิธี อาจนำไปสู่ความผิดปกติ หรือโรคอื่นๆ ตามมาได้


 ดูแล ฟื้นฟู ทุกปัญหาสุขภาพจิต
LET'S TALK ศูนย์จิตเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มุ่งให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ ควบคู่ไปพร้อมกัน ดูแล ครอบคลุมผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเครียด วิตกกังวล หรือท้อแท้ เช่น ผู้เป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง รวมถึงให้การดูแลรักษา
• โรคซึมเศร้า
• วิตกกังวล เครียด
• โรคกลัวการเข้าสังคม
• โรคนอนไม่หลับ
• โรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar)
• โรคแพนิค (Panic)
• โรคย้ำคิดย้ำทำ
• ผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย
• ผู้ที่ต้องการเลิกสุรา หรือสารเสพติด
• ผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
• ปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการปรับตัว
• ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาวัยรุ่น

พูดคุย ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาจากทีมจิตแพทย์เฉพาะทาง

ที่นี่มีทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักศิลปะบำบัด ร่วมพูดคุย รับฟัง พร้อมช่วยให้คำแนะนำ ซักถามเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาได้มากขึ้น เพราะมีทีมจิตแพทย์มากประสบการณ์ดูแลสุขภาพจิต บริการด้วยความใส่ใจเสมือนคนในครอบครัว มุ่งหวังให้ผู้ป่วยจิตเวชคืนสู่ศักยภาพเดิมได้มากที่สุด สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า

อบอุ่น ปลอดภัย เพราะออกแบบมาด้วยความเข้าใจ
ศูนย์จิตเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (LET'S TALK) เน้นเรื่องความปลอดภัยภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น มีห้องตรวจและห้องพักส่วนตัว ที่ใส่ใจตกแต่งรายละเอียดเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีพื่นที่สำหรับทำกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูสุขภาพใจ เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด มุมพักผ่อนที่รองรับผู้มาใช้บริการ รวมถึงการเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤตอย่างอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ

...รู้ไว้ ใช่ว่า เลี่ยงปัญหาสุขภาพจิต…นพ. ณัทธร ทิพยรัตน์เสถียร
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พญ.อังค์วรา วงศ์อุดมมงคล
จิตแพทย์ทั่วไป

พญ. อรไพลิน รัตนปิ่นศิริ
จิตแพทย์ทั่วไป

นพ. พิชณุตม์ เกษมภักดีพง
จิตแพทย์ผู้ใหญ่และการเสพติด

ปพิชญา ลีลาไว
นักกิจกรรมบำบัด

สาธิตา โรจน์พจนรัตน์
นักศิลปะบำบัด

ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ
นักจิตวิทยาคลินิก

วิพุธ เคหะสุวรรณ
นักดนตรีบำบัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ Let's talk (จิตเวช)
(เบอร์ตรง Let's Talk) 0-2271-7244