ALL YOU CAN FITS
26-ก.ย.-2565

       เพราะแต่ละคนมีโครงสร้าง สมรรถภาพความพร้อมของร่างกาย รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยที่มีความแตกต่าง รู้หรือไม่ว่าพฤติกรรม หรือกิจกรรม ที่คุณเป็นอยู่อาจเป็นชนวนความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆ ในอนาคตตามมาได้
       โปรแกรม ALL YOU CAN FITS จะเข้ามาช่วยตรวจเช็คศักยภาพ ความบกพร่องในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผ่านโปรแกรมประเมินความเสี่ยงปัญหาสุขภาพ เพื่อให้รู้ข้อจำกัด หรือศักยภาพของตัวเอง โดยทักษะของนักกายภาพบำบัดในการดูองค์รวมสุขภาพในเชิงป้องกัน พร้อมเป็น Coaching ช่วยปรับ ป้องกัน และปิดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการเทรนแนวทางออกกำลังกาย ให้มีความพร้อมทั้งสุขภาพกายและใจเป็นไปตามไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ของทีมนักกายภาพรุ่นใหม่ที่เข้าใจ Life Style ของคนแอคทีฟ
Check Body ตรวจเช็ครูปร่าง สัดส่วน ปริมาณ กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำในร่างกาย เพื่อวางโปรแกรมการรับประทานอาหาร และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
Check Posture ตรวจเช็คโครงสร้างร่างกาย ค้นหาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เพื่อเข้ารับการแก้ไข และป้องกันการบาดเจ็บในอนาคต
Check Muscle ตรวจเช็คกล้ามเนื้อ เพื่อดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และนำมาออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสม
Consult ติดตาม พร้อมให้คำแนะนำระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรมโดยนักกายภาพ
Benefit >> Health Coach ตรวจประเมินโดยนักกายภาพบำบัดชำนาญการ 3 ครั้ง พร้อมให้คำปรึกษา ผ่านระบบ Line OA ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
                 >> Education VDO สอนวิธีออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเฉพาะรายบุคคล
                >> อุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยตัวเอง 1 ชุด
                >> FITS BOOK ผลการตรวจร่างกาย Online แบบทันที
✓ วัยทำงาน ที่เจอปัญหาออฟฟิศซินโดรม ปวดเมื่อยร่างกายเรื้อรังหลังการทำงาน เพื่อหาสาเหตุ และแนวทางปัญหาโดยไม่ใช้ยา
✓ รักสุขภาพ ชอบออกกำลังกายประจำ หุ่นเฟิร์ม ดูดี แต่ยังมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
✓ ต้องการปรับบุคลิกภาพให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีระยะยาว ติดนั่ง ยืนหลังค่อม ปวดหลัง ฝ่าเท้าเวลาเดินมากๆ
✓ ไม่ชอบออกกำลังกาย แต่ตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูกอยู่
✓ วางแผนเตรียมออกกำลังกาย แต่ไม่รู้จะออกแบบไหนให้ตรงตามที่ต้องการ
✓ เคยรับการบาดเจ็บ รับการผ่าตัด ต้องการฟื้นฟู และป้องกันการเกิดปัญหาเดิม
       สำหรับกลุ่มวัยทำงาน โปรแกรมนี้จะช่วยให้ทราบสภาวะร่างกายในปัจจุบัน เพื่อวางแผนการดูแลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือกรณีพบปัญหาอาการปวด เมื่อยล้า ต้องมาทำกายภาพบ่อยๆ โปรแกรม All You Can Fit ก็จะช่วยปรับโครงสร้างที่สมดุลกับร่างกาย โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รวมถึงจะช่วยดูแลการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล ในคนที่ชอบออกกำลังกายประจำ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมาย ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
+ ตรวจ ประเมิน วิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย
+ สอบถามกิจวัตรประจำวัน
+ ออกแบบท่าออกกำลังกาย เพื่อปรับสภาวะแวดล้อมเฉพาะบุคคล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 กด 2 กด3 ต่อ กายภาพบำบัด เวลา 8:00 – 16:00 น.