นายแพทย์ศุภชัย สามพันธ์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00