08-ม.ค.-2563
   ปักหมุดอาคารเรียนหลังที่ 15 ที่ทางโครงการหนึ่งน้ำใจ  เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ เดินทางไปส่งมอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 5 ห้องเรียน ณ รร.บ้านแม่ระเมิง สาขาบ้านตอปล้าคี อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก
   เพื่อให้เด็กๆ ที่มีอยู่กว่า 100 ชีวิต ได้เปิดประสบการณ์ สัมผัสการเรียนรู้ สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกับพี่ๆ ทีมจิตอาสาที่ได้มีส่วนเติมเต็มรอยยิ้มในครั้งนี้ อาทิ จิตรกรน้อย ทายขนม แข่งกันฟันสวย นอกจากนี้ ยังได้นำหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขอนามัยให้กับเด็กๆ และชาวบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองในเบื้องต้น
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง