โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากพันธุกรรม หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่ไม่เหมาะสมผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดี เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ง่าย ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภาวะไตวาย หลอดเลือดทั่วร่างกายเสื่อม มือเท้าชา แผลเรื้อรัง การดูแลสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน สิ่งสำคัญคือการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวนั่นเอง ค่ายเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยครั้งนี้ ในหัวข้อเรื่องชะลอวัย ใส่ใจเบาหวาน มุ่งเน้นการชะลอความเสื่อมถอยของร่างกาย ทั้งความเสื่อมของหลอดเลือด ความเสื่อมของสมองและความจำ รวมถึงการอัพเดทข้อมูลความรู้ในการดูแลตนเอง ในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การบำบัดความเครียด ยาเบาหวาน โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในรูปแบบการให้ความรู้ และการปฏิบัติจริง เพื่อความสนุกสนานและง่ายต่อการจดจำ พร้อมร่วมดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มากประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วย และครอบครัวเบาหวานอีกด้วย

ค่ายเบาหวาน เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ป่วยเบาหวาน
  2. ครอบครัวของผู้ป่วยเบาหวาน
  3. ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-271-7000 #55555