นายแพทย์สุขุม งามกิติเดชากุล

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

trauma
วัน เวลา
เสาร์ 12:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00