พญ. วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
พุธ 08:00 - 14:00
ศุกร์ 08:00 - 14:00
อาทิตย์ 08:30 - 11:30