ผศ.นพ.บรรจบ อริยะบุญศิริ

Information Not found.

วุฒิบัตร

การรักษาโรคกระดูกเป็นสิ่งท้าทายเหมือนงานศิลปะที่เราต้องซ่อมแซม
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 17:00 - 20:00

การรักษาโรคกระดูกเป็นสิ่งท้าทายเหมือนงานศิลปะที่เราต้องซ่อมแซมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง และเมื่อหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว ย่อมทำให้หมอผู้รักษาภาคภูมิใจ มีความสุข ถือเป็นการสร้างคุณค่าในชีวิตให้กับตนเองเช่นกัน

ความเชี่ยวชาญเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจรักษา

นายแพทย์บรรจบ อริยบุญศิริ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกกระดูกและมะเร็งกระดูก คุณหมอมองการรักษาโรคทางกระดูกเป็นสิ่งท้าทาย เสมือนงานศิลปะที่ต้องซ่อมแซมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง จึงเดินหน้าพัฒนาแนวทางการรักษาให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้ป่วยได้มากที่สุด ด้วยการศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็งกระดูกจากต่างประเทศทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและอิตาลี เพื่อกลับมาพัฒนาการรักษาโดยเน้นการผ่าตัดรักษาแบบสงวนแขนขา เช่น กรณีเป็นมะเร็งกระดูกขา จะตัดเฉพาะกระดูกขาออก และเปลี่ยนใส่เหล็กแทน ผู้ป่วยจะยังสามารถเดินได้และใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ

ทุกครั้งที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษามักมีคำถามว่ากลับมาว่าจะรักษาหายหรือไม่? หมอจะให้ความชัดเจนเสมอว่า ผลการรักษาและแนวทางการรักษาขึ้นอยู่กับจุดที่เป็น ระยะของโรค หลักการรักษามะเร็งกระดูกคือการผ่าตัด ฉายรังสีรักษา และเคมีบำบัด ที่เหลือจากนี้คือการดูแลสุขภาพกายและใจของตัวผู้ป่วยที่ต้องใช้ความร่วมมือทั้งจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ญาติผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน และที่สำคัญที่สุดคือ ตัวผู้ป่วยเอง

แม้จะเป็นโรคทางกาย แต่มีผลทางด้านจิตใจ
เราจึงยึดหลักการรักษา โดยใช้ความเข้าใจ

เข้าใจลักษณะของโรค เพื่อวางรูปแบบรักษาที่เหมาะสม

“เนื้องอกกระดูกและโรคมะเร็งกระดูก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เป็นวัยแห่งความหวังของครอบครัว เมื่อดวงใจของบ้านป่วยย่อมส่งผลผลกระทบด้านจิตใจกับพ่อ แม่ ญาติ คนในครอบครัวและขณะเดียวกันโรคมะเร็งกระดูกก็เป็นโรคที่ร้ายแรง ซึ่งมีผลกับผู้ป่วยและครอบครัวค่อนข้างสูง แม้จะเป็นโรคทางกายแต่มีผลทางด้านจิตใจกับผู้ป่วยแต่ละครอบครัว เมื่อเราเข้าใจในจุดนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำการรักษาให้ออกมาดีที่สุดสำหรับคนๆ นั้น และนอกจากการรักษาหมอจะให้กำลังใจกับผู้ป่วย ให้ข้อมูลการรักษาที่ชัดเจนกับผู้ป่วยและญาติเสมอ แต่ในขณะเดียวกันการสื่อสารที่เราส่งผ่านไปนั้นต้องเป็นการสร้างความหวังที่อยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ทำลายความหวังในการรักษาของผู้ป่วย เพื่อให้เขามีกำลังใจ มีความพร้อมที่จะรักษาในแต่ละขั้นตอนจนครบสมบูรณ์”


เพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ ต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียด

“การรักษาผู้ป่วยแต่ละราย หมอไม่สามารถทำคนเดียวได้ เราให้การดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์แบบ     สหสาขาวิชาเฉพาะรายบุคคล รักษาในเชิงบูรณาการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรค เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด”

“เคสหนึ่งที่จำได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นความหวังของครอบครัว ช่วงที่เข้ารับการรักษาเขาเป็นนักศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4 และอีก 1 สัปดาห์กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เมื่อเข้ารับการตรวจชิ้นเนื้อพบว่าเป็นมะเร็งกระดูก คนไข้และครอบครัวเครียดมาก หลังจากนั้นก็เข้ารับการผ่าตัดตามลำดับและรักษาตามแนวทางที่หมอให้คำแนะนำจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว ปัจจุบันผู้ป่วยได้ทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทชื่อดังตามความฝันที่ได้เรียนมา และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี การที่เราคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยและครอบครัวได้ ก็เป็นความปิติยินดี ซึ่งเป็นแรงกำลังใจให้เราพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง”