นายแพทย์กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
วัน เวลา
อาทิตย์ 09:00 - 13:00