นพ. สุระ บุญรัตน์

อายุรแพทย์หัวใจ

วุฒิบัตร

เฉพาะทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
วัน เวลา
**กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ**

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลตำรวจ
อนุสาขาอายุรศาสตร์สรีรวิทยาหัวใจโรงพยาบาลศิริราช

ในเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปัจจุบันเรามีวิธีรักษาแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายสวนจี้กล้ามเนื้อหัวใจที่นำไฟฟ้าผิดปกติ หรือการใส่กล่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งการรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจนั้นมีโอกาสที่จะหายขาดจากโรค จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องรับประทานยาอีกเลย
นพ.สุระ บุญรัตน์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากนั้นคุณหมอได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ และยังเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยศึกษาต่อในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รวมไปถึงอายุรศาสตร์ด้านสรีรวิทยาหัวใจ อีกด้วย คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ และความสนใจด้านการศึกษาโรคหัวใจ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าหัวใจว่า...

โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าหัวใจนั้นมีความน่าสนใจ เพราะเป็นโรคที่ค่อนข้างซับซ้อน มีทั้งเรื่องเต้นผิดของหัวใจที่ผิดจังหวะ ดูลักษณะจะคล้ายๆ กับระบบไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ มีทั้งห้วใจเต้นเร็ว เต้นช้า มีการช็อตไฟฟ้า มีการนำไฟฟ้าผิดปกติ หมอจึงรู้สึกว่าเป็นโรคที่มีความท้าทาย ทั้งในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา แถมยังมีอุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษมากมายที่สามารถนำมาช่วยเหลือรักษาคนไข้ได้ และคิดว่าโอกาสที่จะพัฒนาการรักษายังไปได้อีกมาก

เชี่ยวชาญการรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

คนไข้ที่คุณหมอสุระดูแลรักษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่ว่าจะเต้นเร็วเกินไป หรือเต้นช้าเกินไป รวมถึงผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตในที่สุด...

 

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือภาวะที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติ หรือมีไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ซึ่งเกิดจากหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ เร็ว หรือช้าเกินไป คนไข้มักมีอาการใจสั่น หน้ามืด เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็นลมหมดสติ หรือหัวใจวาย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เกิด รวมทั้งพยาธิสภาพของหัวใจด้วย หมออยากให้ทุกคนหมั่นสังเกตร่างกายตัวเอง หากมีความผิดปกติไม่ว่าจะส่วนไหน โดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับหัวใจ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่

มาตรฐานการรักษา จากประสบการณ์ และการเป็นอาจารย์แพทย์

นอกจากเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคหัวใจแล้ว คุณหมอสุระ ยังเป็นอาจารย์สอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านโรคหัวใจที่โรงพยาบาลของรัฐ ให้การสอนในหลายๆ วิชา ไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจ การรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจ ทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจตามโรงพยาบาลต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าคนไข้ทุกคนจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี มีมาตรฐาน เพราะคุณหมอมีความเข้าใจตัวโรคอย่างลึกซึ้ง...

 

โรคหัวใจ เป็นโรคที่ใครๆ ก็กลัว ในการรักษา หมอจึงให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่คนไข้ ตอบคำถามด้วยความจริงใจ พร้อมให้คำปรึกษากับทุกเคสอย่างใส่ใจ ดูแลคนไข้เหมือนเป็นคนในครอบครัว แต่ละโรค และแต่ละอาการ หมอจะพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยมุ่งหวังให้คนไข้หายจากความเจ็บป่วย หมออยากเห็นพวกเขากลับมามีชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข