โรคต้อกระจก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
14-พ.ย.-2562
6 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกก่อนวัยอันควร
1. การได้รับแสงอัลตราไวโอเลต เข้าตาเป็นเวลานานๆ
2. โรคเกี่ยวกับตา เช่น ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ
3. โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
4. การเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตา หรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ
5. ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เช่น เด็กแรกเกิดที่มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์
6. การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์


ต้อกระจกภัยร้ายต่อดวงตา
ปัจจัยเสี่ยง
- เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
- เกิดอุบัติเหตุกระทบดวงตา
- เกิดโรคกับดวงตา ติดเชื้อ อักเสบ
- มีการใช้สารสเตียรอยด์
อาการ
- ตามัว มองไม่เห็นชัดเจน
- มองเห็นภาพซ้อน
- มองเห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา
- มองเห็นแสงไปกระจายตอนกลางคืน
การป้องกัน
- ตรวจคัดกรองดวงตาเป็นประจำทุกปี
การรักษา
- สลายต้อกระจก
- ผ่าตัดต้อกระจก
- ใส่เลนส์แก้วตาเทียม7 อาการของ "ต้อกระจก" ที่ควรพบจักษุแพทย์
  • ตามัวมองเห็นไม่ชัดเจน
  • ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อย เพราะมองไม่ชัด
  • เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา
  • ไม่มีอาการเจ็บปวด
  • มองเห็นแสงไฟกระจาย
  • มองเห็นภาพซ้อน
  • อยู่ในที่มีแสงจ้า แต่มองเห็นภาพสลัวเหมือนอยู่ในที่มืด
คลินิกโรคตา อาคาร 1 ชั้น 13 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271-7000 ต่อ 11396-97