แพ็กเกจและโปรโมชั่น

 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
 • คัดกรองมะเร็งสตรี
 • คลอดเหมาจ่าย
 • ผ่าตัดราคาเดียว

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "เตรียมตัวให้พร้อม"

ราคา

2,021.-

คุ้มกว่า..เมื่อซื้อเป็นคู่

ฟรีทันที! เลือกตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบนหรือล่าง (ท่านละ 1 รายการ)

สุดคุ้ม! ซื้อเพิ่มเฉพาะทาง ราคาประหยัดกว่า

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน บนหรือล่าง
Ultrasound Upper or Lower Abdomen

ราคา

490.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
Flu Vaccine

ราคา

490.-

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้
AFP, CEA

ราคา

490.-

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echocardiogram (ECHO)

ราคา

990.-

ตรวจสมรรถภาพขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test (EST)

ราคา

990.-

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก
AFP, PSA

ราคา

990.-

ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast

ราคา

990.-

ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Liquid Prep Test / Thin Prep

ราคา

990.-

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน พร้อมเอกซเรย์
Oral examination, full mouth cleaning and x-ray
*เฉพาะสาขาเกษตรและโชคชัย 4 เท่านั้น

ราคา

990.-

ตรวจภาวะไขมันเกาะตับ
Fatty Liver By Elastography
*เฉพาะสาขาเกษตร เท่านั้น

ราคา

990.-

ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดด้วยเครื่อง CT
Calcium Scoring
*เฉพาะสาขาโชคชัย 4 และสมุทรปราการ เท่านั้น

ราคา

990.-

เงื่อนไขการรับบริการ (สำหรับรายการตรวจเฉพาะทาง)

 • รายการตรวจเพิ่มเติมเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ซื้อโปรแกรม "เตรียมตัวให้พร้อม" ก่อนเท่านั้น
 • กรณีซื้อเพิ่มรายการตรวจเฉพาะทาง ผู้รับบริการโปรแกรม "เตรียมตัวให้พร้อม" และรายการตรวจเฉพาะทาง ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • รายการตรวจเพิ่ม ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 16 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขาที่เข้าร่วมรายการ (เกษตร, โชคชัย 4, รังสิต, สมุทรปราการ, พระประแดง)

ซื้อแพ็กเกจกรุณาเลือกสาขา

ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Liquid Prep Test / Thin Prep

ราคา

1,221.-

ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast

ราคา

2,021.-

ตรวจมะเร็งเต้านม+ตรวจมะเร็งปากมดลูก+ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Digital Mammogram & Ultrasound Breast + Thin Prep + US Pelvis

ราคา

2,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ
 • กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขา หรือขอคืนเงินได้
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 16 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขาที่เข้าร่วมรายการ (เกษตร, โชคชัย 4, รังสิต, สมุทรปราการ, พระประแดง)

ซื้อแพ็กเกจกรุณาเลือกสาขา

โปรแกรมคลอดสบายใจ สาขา
เกษตร โชคชัย 4 รังสิต สมุทรปราการ พระประแดง
คลอดธรรมชาติ ไม่ร่วมรายการ 39,900.-
(3 วัน 2 คืน)
*รวมการฝากครรภ์
ไม่ร่วมรายการ 29,000.-
(3 วัน 2 คืน)
39,900.-
(3 วัน 2 คืน)
ผ่าตัดคลอด ไม่ร่วมรายการ 49,900.-
(4 วัน 3 คืน)
*รวมการฝากครรภ์
ไม่ร่วมรายการ 39,000.-
(4 วัน 3 คืน)
49,900.-
(4 วัน 3 คืน)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โปรแกรมดังกล่าว รวมการตรวจคัดกรอง COVID-19 สำหรับมารดา และวัคซีนแรกเกิดสำหรับทารก
 • โปรแกรมรวมการฝากครรภ์เฉพาะสาขาโชคชัย 4 เท่านั้น
 • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 16 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะโรงพยาบาลเปาโล 4 สาขาที่เข้าร่วมรายการ (โชคชัย 4, รังสิต, สมุทรปราการ, พระประแดง)

ซื้อแพ็กเกจกรุณาเลือกสาขา

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง
Laparoscopic Cholecystectomy

ราคา

89,000.-

ผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง
Laparoscopic Appendectomy

ราคา

89,000.-

ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง
Laparoscopic Myomectomy

ราคา

89,000.-

ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ ซีสต์รังไข่ผ่านกล้อง
Laparoscopic Cystectomy

ราคา

89,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • โปรแกรมผ่าตัดราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์วิสัญญีแล้ว
 • โปรแกรมผ่าตัดราคาดังกล่าว รวมตรวจคัดกรอง COVID-19 และตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดโดยการเจาะเลือด
 • โปรแกรมผ่าตัดราคาดังกล่าว รวมนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล จำนวน 3 วัน 2 คืน
 • โปรแกรมผ่าตัดราคาดังกล่าว รวมค่ายากลับบ้าน
 • สาขาเกษตร และพระประแดง เข้าร่วมเฉพาะโปรแกรมผ่าตัดผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง LC และผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ ซีต์รังไข่ผ่านกล้อง Lap Cystectomy เท่านั้น
 • สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2564
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เฉพาะโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขาที่เข้าร่วมรายการ (เกษตร, โชคชัย 4, รังสิต, สมุทรปราการ, พระประแดง)

ซื้อแพ็กเกจกรุณาเลือกสาขา

อีกช่องทาง! ให้คุณช้อปง่าย จ่ายสะดวก

ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000