Best Seller 2023 วัคซีนปอดอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
23-พ.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
รายการ ราคา
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ Prevnar13
(1 เข็ม)
*สำหรับอายุ มากกว่า 15 ปี
3,200.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ Prevnar 23
(1 เข็ม)
*สำหรับอายุ มากกว่า 15 ปี และเคยได้รับวัคซีน Prevnar 13
1,650.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

เงื่อนไขการรับบริการ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 วัคซีน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Best Seller 2023 วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) - +
Best Seller 2023 วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) *สำหรับอายุ มากกว่า 15 ปี และเคยได้รับวัคซีน Prevnar 13 สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน