"เอ็นอักเสบ" จากอุบัติเหตุการเล่นกีฬา

อาการ “กล้ามเนื้อ และเอ็นอักเสบ” สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โดยที่เราอาจไม่ทันระวังตัว