แพทย์หญิงเพ็ญนภา ลีลาภัทรี

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 13:00
title