ผ่าตัดนิ้วล็อค

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Be Alright ผ่าตัดผ่านกล้องต่อมลูกหมาก

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563

การผ่าตัดมดลูกแบบซ่อนรอยแผล

สำหรับผู้หญิงนั้น ไม่จำเป็นว่าต้องอายุ 30 ปี ขึ้นไปถึงจะเริ่มเข้ามารับการตรวจ

ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565