พญ.หริณโรจน์ กลัดเจริญ

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (เบาหวาน ไทรอยด์ โรคอ้วน)

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (เบาหวาน ไทรอยด์ โรคอ้วน)
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 13:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00