พญ.ชาลิสา นิตุธร

อายุรแพทย์ ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์ ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางเพศและแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
วัน เวลา
พุธ 13:00 - 18:00
วัน เวลา
จันทร์ 11:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00