นพ.ณฐพล ลิติตรานนท์

ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก

วุฒิบัตร

ชำนาญการด้านผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
วัน เวลา