ตรวจไขมันเกาะตับ (Fibroscan)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายละเอียด ราคา
  ตรวจไขมันเกาะตับ
1,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)

อาการแบบไหน ควรตรวจ FibroScan
1. รู้สึกอ่อนเพลีย อาหารไม่ย่อย 
2. มีประวัติดื่มสุราเรื้อรัง 
3. มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งตับ 
4. ตาเหลือง และตัวซีดเหลืองผิดปกติ 
ตรวจ FibroScan ดูอะไรได้บ้าง
           การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับโดยไม่ต้องเจ็บตัว ผลตรวจไฟโบรสแกน สามารถช่วยติดตามผลการดำเนินโรค และประเมินระดับความรุนแรงของภาวะตับแข็ง เพื่อเช็คการตอบสนอง และวางแผนการรักษาต่อไป
การเตรียมตัว งดอาหาร อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจไฟโบรสแกน (FibroScan) **ไม่ควรตรวจขณะตั้งครรภ์**

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ทางเดินอาหารและตับ (10298)
- สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจไขมันเกาะตับ (Fibroscan) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน