พญ.พัชรี วัฒนาธิษฐาน

สุขภาพสตรี

วุฒิบัตร

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลราชวิถี

หลังจาก พญ.พัชรี วัฒนาธิษฐาน สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คุณหมอได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุน โดยประจำอยู่ที่แผนกสูติ - นรีเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคุณหมอได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการศึกษาต่อว่า...

ตอนที่เป็นแพทย์ใช้ทุน ได้ประจำอยู่ที่แผนกสูติ - นรีเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงได้เรียนรู้งานด้านสูติศาสตร์ รวมไปถึงได้รับความรู้ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากๆ จากอาจารย์แพทย์ ทำให้หมอประทับใจ และมีความสนใจในสาขาสูติ พอมีโอกาสได้ศึกษาต่อจึงตัดสินใจเลือกเรียนภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา หลังเรียนจบหมอก็ยังอยากเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้มากขึ้นไปอีก เพื่อให้สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างเจาะลึกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเลือกศึกษาต่อในอนุสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ ซึ่งปัจจุบันหมอจึงดูแลรักษาคุณแม่ตั้งครรภ์รวมถึงทารกในครรภ์ และยังดูแลคนไข้ด้านโรคทางนรีเวชด้วย

ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และรักษาโรคนรีเวช   

นอกจากคุณหมอพัชรี จะดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์แล้ว คุณหมอยังรักษาโรคทั่วไปทางนรีเวช รวมถึงทำการผ่าตัด และทำคลอด ในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์นั้น คุณหมอจะตรวจความสมบูรณ์ของครรภ์มารดา ให้การวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันโรค รวมถึงภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เฝ้าระวังถึงความผิดปกติของมารดา และทารกในครรภ์ เพื่อให้คุณแม่มีสุขภาพดี และบุตรเกิดมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์...

หมออยากเห็นทารกเกิดมามีสุขภาพแข็งแรง รวมไปถึงคุณแม่ได้คลอดบุตรอย่างปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน ส่วนการรักษาโรคทางนรีเวช หมอจะดูแลสุขภาพของสตรีตั้งแต่วัยก่อนเจริญพันธุ์ วัยเจริญพันธุ์ และวัยหมดประจำเดือน หมอคิดเสมอว่าหน้าที่ของเรา คือการดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด การที่ได้รักษาคนไข้ให้หายจากความเจ็บป่วย และกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นคือความสุข เพราะนอกจากจะต้องรักษาโรคให้หายตามมาตรฐานทางการแพทย์ ยังต้องเอาใจใส่คนไข้ให้ได้รับการดูแลที่ดี มีความสะดวกกายสบายใจ ทั้งขณะที่เข้ารับการรักษา และหายจากโรคแล้ว

 ทุกการตรวจคัดกรอง ต้องหาสาเหตุให้พบ เพื่อการรักษาที่ตรงจุด

พญ.พัชรี เน้นย้ำว่า โรคทางสูติ นรีเวช นั้นมีความซับซ้อน เพราะส่วนใหญ่จะเกิดกับอวัยวะภายใน ในการตรวจรักษาทุกครั้งหมอจึงต้องซักประวัติคนไข้โดยละเอียด เพื่อคัดกรองว่าคนไข้มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่การตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และตรงจุด ผลที่ได้จะมีประโยชน์อย่างมาก ในการนำมาประกอบการวินิจฉัย วางแผนการรักษาต่อไป...

 

ไม่ว่าผลการตรวจจะเป็นอย่างไร พบความผิดปกติอะไร หมอจะอธิบายให้รายละเอียดถึงสาเหตุ ตัวโรค ระยะของโรค รวมถึงข้อจำกัด ข้อดีข้อเสียของการรักษาแบบต่างๆ เพื่อให้คนไข้มีทางเลือกที่เหมาะสม และดีที่สุด สำหรับมารดาที่มาฝากครรภ์ที่ต้องดูแลกันในระยะยาว ก็จะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในแต่ละช่วงระยะครรภ์ สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำเรื่องอาหาร และการออกกำลังกาย หรือการพักผ่อน รวมไปถึงแผนการตรวจคัดกรองระหว่างตั้งครรภ์ของมารดา และความสมบูรณ์ของทารก หมอจะให้ทางเลือก และข้อมูลที่รอบด้านเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวคุณแม่ตั้งครรภ์เอง