เทคโนโลยีฟื้นฟู Shockwave
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
18-เม.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ระบบทางเดินปัสสาวะ