นพ. คุณากร ภูรีเสถียร

ศัลยกรรม

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 17:00 - 20:00
เสาร์ 14:00 - 20:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี  โรงพยาบาลศิริราช