03-มิ.ย.-2561
โครงการหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ โดย รพ.เปาโล พหลโยธิน ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ และโครงการกรีนเฮลท์ แบ่งปันน้ำใจในกิจกรรมปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ปี 2560  ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ได้รับห้องพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักอนามัย พร้อมยา และเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม มีสื่อการสอนเพื่อเรียนรู้สุขภาพดีแบบองค์รวม รวมถึงสุขลักษณะการล้างมือ โดยพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรแนะนำความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครู และน้องๆ รวมถึงซ่อมแซมและมอบอุปกรณ์กีฬาที่มีความจำเป็นเพื่อให้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยคุณปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน โครงการฯ รพ.เปาโล พหลโยธิน ส่งมอบแก่ ผอ.มานพ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน

Photo Gallary

service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2 service-icon-2