พญ.ถนอมศิริ สติฐิต

ชำนาญการเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง

วุฒิบัตร

สูตินรีแพทย์ (ชำนาญการเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง)
วัน เวลา
อาทิตย์ 17:00 - 18:00