นพ.นิพนธ์ ศรีสุวนันท์

หัวใจ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ด้านปฎิบัติการโรคหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 12:00
อังคาร 08:00 - 10:00
พุธ 08:00 - 10:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00
ศุกร์ 08:00 - 10:00
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00

“ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ และความปรารถนาดี”

สิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจคือ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สบายใจ คลายความกังวล แพทย์จึงต้องเอาใจใส่ หมั่นสังเกตอาการ ดูความผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

ใช้ประสบการณ์…เพื่อการวางแผนอย่างครอบคลุม

นายแพทย์นิพนธ์ ศรีสุวนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ด้านปฏิบัติการโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความชำนาญเฉพาะทางด้านการสวนหัวใจขยายหลอดเลือด และการทำบอลลูนขยายเส้นเลือด จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 15 ปี ทำให้คุณหมอสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉลี่ย 700-800 รายต่อปี โดยสามารถลดอัตราเสี่ยงขณะทำหัตถการได้ แม้ผู้ป่วยจะเป็นผู้สูงอายุที่มาพร้อมโรคประจำตัว อย่างเบาหวาน ความดัน โรคไต หรือโรคตับ คุณหมอให้ความสำคัญกับการซักประวัติพร้อมตรวจวินิจฉัยอย่างรอบครอบ เนื่องจากผู้ป่วยโรคหัวใจส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตเพื่อให้อยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุข ปราศจากความวิตกกังวลต่อโรค และไม่เป็นภาระของลูกหลาน ดังนั้นคุณหมอจึงพิจารณาเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย สร้างขวัญและกำลังใจกับผู้ป่วยและญาติไปพร้อมๆ  กับการเตรียมร่างกายเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับขั้นตอนการรักษา

ไม่หยุดพัฒนา…เพื่อความแม่นยำ และประสิทธิภาพของการรักษา
เมื่อความรุนแรงของโรคหัวใจต้องการการรักษาที่มากกว่าการใช้ยา การสวนหัวใจ หรือการทำ Bi-plane หัวใจจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทุกวันนี้การสวนหัวใจมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงขณะปฏิบัติการรักษา รวมถึงสามารถมองเห็นเส้นเลือดหัวใจได้พร้อมกัน 2 มุม สามารถวัดระยะได้แม่นยำ ช่วยให้แพทย์ทำหัตถการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณหมอก็ไม่เคยหยุดศึกษาเรียนรู้ ลงมือทำจนเกิดเป็นความชำนาญช่วยเหลือผู้ป่วยได้ แม้ในรายที่มีอายุ 94 ปี ซึ่งถือว่าอายุมากแล้ว

หมอเคยรักษาผู้ป่วยโดยการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดอายุมากสุดคือ 94 ปี แต่เราประเมินว่าสภาพร่างกายผู้ป่วยพร้อมรู้ตัวดี สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการพิจารณาผู้ป่วย เมื่อดูปัจจัยและองค์ประกอบหลายด้าน เราสามารถรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำหัตถการได้ ไม่เสี่ยง เมื่อทำการรักษาแล้วผู้ป่วยสามารถอยู่เป็นขวัญและกำลังใจกับญาติได้

รักษาด้วยหัวใจ…ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด
คุณหมอเลือกรูปแบบการรักษาผู้ป่วยเหมือนญาติผู้ใหญ่ เป็นเหมือนคุณพ่อ คุณแม่ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมาพบคุณหมอจะสร้างความเชื่อมั่นด้วยการให้ข้อมูลการรักษาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เลือกวิธีรักษาที่ดีที่สุดให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย แต่สิ่งสำคัญที่คุณหมอไม่เคยลืมมอบให้ผู้ป่วยและญาติ นอกเหนือจากเทคโนโลยีการรักษาที่ดีแล้ว คือ “กำลังใจ” ทั้งจากคำพูด รอยยิ้ม สัมผัสโดยการจับมือ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณหมอไม่เคยมองข้าม เพื่อหวังว่าคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจะดีขึ้น