แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร
วัน เวลา
จันทร์ 14:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 14:00
พฤหัสบดี 14:00 - 20:00