แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร
วัน เวลา
พุธ 10:00 - 16:00
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00