นพ.กฤษกร ศรีสม

กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ
วัน เวลา
จันทร์ 10:00 - 16:00
อังคาร 10:00 - 16:00
พฤหัสบดี 10:00 - 16:00
อาทิตย์ 10:00 - 16:00
กรุณานัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นที่ 1772 กด 2 ต่อ กระดูกและข้อ


Lifeis a movement เพราะชีวิตคือการเคลื่อนไหว จึงลงมือรักษาคนไข้ด้วยความพิถีพิถันและรอบคอบ เพื่อให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับมาเคลื่อนไหวได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็วอีกครั้ง

ไม่หยุดเรียนรู้ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

นพ. กฤษกร ศรีสม ศัลยแพทย์กระดูกและข้อต่อยอดความรู้ด้านการศึกษาต่อเฉพาะทางข้อสะโพก ตามด้วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อในเวลาต่อมาฝึกฝนจนเกิดความชำนาญสั่งสมประสบการณ์ดูแลคนไข้มากว่า 11 ปี เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ มุ่งหวังให้คนไข้สามารถลุกเดินได้เร็วที่สุด เฉลี่ยในแต่ละปี คุณหมอผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกว่า150 รายเน้นการรักษาแบบโฟกัสผู้ป่วยแต่ละรายตามความเหมาะสมเลือกรูปแบบการรักษาเพื่อให้เข้าใจ รู้แนวทาง และระยะของการรักษาร่วมกันกับผู้ป่วย

โรคกระดูกไม่ใช่โรคที่หายทันที ผ่าตัดจบแล้วแต่ยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูนาน บางรายใช้เวลาเป็นปี เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กระดูกยังไม่ติดหรือเชื่อมกันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย คนไข้ต้องรู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมหมอก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้ ปรับรูปแบบการรักษาเพื่อไม่ให้กลับไปเป็นซ้ำอีก บางคนต้องอยู่กับไม้ค้ำยัน กล้ามเนื้อบางส่วนไม่ได้ถูกใช้งานก็เกิดการเสียศูนย์ จำเป็นต้องฝึกกล้ามเนื้อ และทำกายภาพร่วมด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้เวลาในการอธิบายพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนไข้และหมอเพื่อให้ผลการรักษาออกมาเต็มร้อย

เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี…จึงรักษาอย่างสุดความสามารถ

หลายคนมองงานของหมอกระดูกเหมือนคนทำงานช่าง ทั้งเจาะ ผ่า ทั้งเชื่อมข้อ แต่ความจริงแล้วหมอกระดูกมีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้น เพราะปัญหากระดูกเป็นปัญหาที่หลายคนกังวล นอกจากสร้างความเจ็บปวดแล้ว ยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากตามมา ในรายที่อาการร้ายแรง คือ เคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งบั่นทอนสภาพจิตใจของผู้ป่วยกระทั่งหลายคนถอดใจไม่ยอมทำตามคำแนะนำ จึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยไปพร้อมๆ กัน

“ เราไม่ได้แค่ผ่าตัดหรือเชื่อมกระดูก แต่ต้องเข้าใจความรู้สึกของคนไข้ เราถูกสอนมาว่าชีวิตของมนุษย์สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวเสมอเคลื่อนไหวเพื่อทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสรรค์งาน จึงเป็นเรื่องอ่อนไหว และยิ่งใหญ่ที่สุดหากไม่สามารถทำมันได้อย่างอิสระดังนั้นเพื่อให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้เร็วที่สุด หมอก็ต้องรักษาอย่างเต็มที่ ตั้งแต่มองหาวิธีการรักษาไปจนถึงเทคโนโลยี และกระบวนการช่วยเหลือคนไข้ โดยจะให้ข้อมูลเพื่อเลือก และตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า จะมีหนังสือ มีรูป มีผัง โมเดล และวีดีโอให้คนไข้ดูทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนการรักษา เพื่อจะได้รู้ในส่วนที่ต้องดูแลตัวเองปัจจุบันเราพยายามทำให้คนไข้แข็งแรงตั้งแต่เข้ารับการผ่าตัด ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่ลดการเสียเลือด ลดการทำลายเนื้อเยื่อรอบๆ กระดูกที่เป็นสาเหตุช่วยทำให้คนไข้ขยับลุกเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัดโดยอยู่ในการดูแลของแพทย์ ส่วนระยะยาวคือการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยรวมของคนไข้ให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม ให้กำลังใจหลังผ่าตัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำกายภาพ” 

ส่งต่อความรู้…เพื่อการดูแลอย่างยั่งยืน

การตอบคำถามคนไข้คือความสุขหมอชอบให้มีการซักถามเพื่อจะได้เข้าใจทิศทางการรักษารู้จักโรคของตนเอง มีข้อมูล มีความหวัง ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย กระทั่งรู้วิธีดูแลตัวเองให้หายดี แม้ว่าจะไม่ต้องกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแต่ก็ยังสามารถนำความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไปดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงอนาคต และบอกต่อผู้อื่นได้ นับว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่ทำให้มีความสุข