สารต้านอนุมูลอิสระ  Antioxidant จำเป็นต่อเรามากแค่ไหน?
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
27-เม.ย.-2564
title

สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คืออะไร ?

สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คือ สารที่สามารถยับยั้ง หรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical) เช่น การเกิดออกซิเดชันของลิพิด (Lipid Oxidation)

antioxidant” สามารถแบ่งตามกลไกการยับยั้งได้เป็น 3 ชนิด คือ

  1. Preventive antioxidant ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ
  2. Scavenging antioxidant ทำลายหรือยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น
  3. Chain breaking antioxidant ทำให้ลูกโซ่ของการเกิดอนุมูลอิสระสิ้นสุดลง หรือการช่วยชะลอการเกิด “ออกซิเดชั่น” ซึ่งเป็นตัวทำให้เราแก่เร็ว ริ้วรอยมากขึ้น และเจ็บป่วยได้ง่าย
ทั้งนี้ “อนุมูลอิสระ” คือ สารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย รวมถึงจากมลพิษต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น เช่น ฝุ่น ควันบุหรี่ ควันรถยนต์ โอโซน โลหะหนัก ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ จะเข้ามาทำลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อเกิดความผิดปกติ เซลล์ถูกทำลาย และเสื่อมได้เร็ว เกิดเป็นโรคชรา หรือแก่ก่อนวัย โรคภัยต่างๆ สามารถเกิดได้ง่ายขึ้น อาทิ โรคหลอดเลือด และหัวใจขาดเลือด ร่วมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อีกทั้งยังสามารถ เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่ ที่พัฒนาไปสู่เซลล์มะเร็งได้
ที่สำคัญ คือ ร่างกายของเราสร้าง อนุมูลอิสระนี้ตลอดเวลา เซลล์ต่างๆ จะเสื่อมลงเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุด เราจึงแก่ลงทุกวัน ร่างกายก็จะเสื่อมสภาพถดถอยลง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมสารนี้ เพื่อให้ลุกลามได้ช้าลง ทำร้ายร่างกายของเราช้าลง

7 ประโยชน์สำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระ
1.ชะลอกระบวนการแก่ชรา
2.ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
3.ลดภาวะอาการอัลไซเมอร์
4.ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5.ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
6.ช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
7.ช่วยเป็นเกราะในการป้องกันมลพิษต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม

สารต้านอนุมูลอิสระได้รับจากไหน และควรปรึกษาใคร
     สารต่อต้านอนุมูลอิสระ สามารถหาได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไป ซึ่งอาจเพียงพอสำหรับบางคน แต่ในรายที่ต้องเผชิญกับฝุ่นควัน บางคนสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า พักผ่อนน้อย ขาดการออกกำลังกาย ไม่ได้พิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหาร เครียดสะสม โดนแดดบ่อย  คนเหล่านี้ต้องการวิตามินเสริม เพื่อเป็นการต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าคนที่ดูแลตนเองเป็นอย่างดี

Personalized Rejuvenation Center อาคาร 4 ชั้น 1 โทร. 02-271 7000