ท้องอยู่ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ !!
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
26-เม.ย.-2564

เมื่อพบว่าตนเองกลายเป็นคุณแม่มือใหม่ แต่ยังคงติดภารกิจต้องเดินทางไม่ว่าด้วยเรื่องของงานหรือการท่องเที่ยว คุณแม่ควรทำอย่างไร?โดยปกติสตรีตั้งครรภ์สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้ตลอดจนอายุครรภ์ประมาณ 26 - 27 สัปดาห์ หากคุณแม่มีอายุครรภ์ในช่วง 28 - 36 สัปดาห์ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย และหลังจากอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ ไปไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบิน เพราะมีความเสี่ยง อาจเพิ่มโอกาสกระตุ้นให้เกิดการคลอดสิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่หรือไม่ เช่น ภาวะรกเกาะต่ำ ปากมดลูกหย่อน มีประวัติการแท้ง หรือแท้งคุกคามบ่อยๆ หากมีข้อควรระวัง คุณแม่ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบินโดยไม่จำเป็น

การเข้าเครื่องสแกนก่อนขึ้นเครื่องบิน เป็นอันตรายกับการตั้งครรภ์หรือไม่?
               โดยปกติเครื่องสแกนในสนามบินไม่เป็นปัญหาต่อสตรีตั้งครรภ์ แต่ถ้าเครื่องสแกนนั้นมีปริมาณรังสีมากๆ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง ซึ่งคุณแม่สามารถขอรับใบรับรองแพทย์จากสูตินรีแพทย์ โดยแสดงกับทางสนามบินเพื่อยืนยันว่าตั้งครรภ์จริง และขออนุญาตไม่เข้าเครื่องสแกนได้เช่นกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ สุขภาพสตรี