ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

การผ่าตัดแบบใช้กล้องดีกว่าไม่ใช้กล้อง หรือไม่?

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ปวดหลังร้าวลงขา ปวดจนนอนไม่หลับ อาจเสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

อาการปวดหลังมักเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆ ในทุกเพศทุกวัย ในเด็กหรือวัยรุ่นที่เล่นกีฬาอย่างหนัก เช่น นักกีฬายกน้ำหนัก...

เช็คกันหน่อยอาการปวดหลัง ปวดเอวที่เป็นอยู่ ใช่ “หมอนรองกระดูกทับเส้น” หรือไม่?

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คือ โรคที่เกิดจากการเคลื่อนของหมอนรองกระดูก การเคลื่อนในที่นี้ยังหมายรวมถึงการแตก...

ผ่าตัดผ่านกล้องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

หมอนรองกระดูก มีส่วนช่วยในการขยับของกระดูกสันหลัง

คุณประสงค์ ไกรสิง ผู้รับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ก่อนตัดสินใจผ่าตัด มีหลายๆ คนมาพูดว่า ผ่าตัดแล้วอาจเดินไม่ได้นะ!!!