โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
04-ก.ค.-2562 ถึง 31-ก.ค.-2563หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือต้องพบแพทย์เพิ่มเติมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจริง
2.ควรงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2271-7000 ต่อ 55555 (ศูนย์เบาหวาน)