อัลตร้าซาวด์4มิติ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
28-พ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563