Best Seller 2023 ฉีดยารักษากระดูกพรุน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
10-ก.พ.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
รายละเอียดราคา
ฉีดยารักษากระดูกพรุน
Polia
15,000.-/ เข็ม 
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
*ไม่รวมตรวจร่างกายก่อนทำหัตถการ

“กระดูกพรุน โรคที่เกิดจากความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง และการเสื่อมสลายของโครงสร้างภายในกระดูก ทำให้กระดูกมีความเปราะบาง การรักษาด้วยการฉีดยา จึงช่วยลดอาการปวด เสริมความแข็งแรง ป้องกันการหัก และชะลอการสลายของมวลกระดูก”


เงื่อนไขการรับบริการ

- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ไม่รวมตรวจร่างกายก่อนทำหัตถการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2566
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2566
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด ต่อ กระดูกและข้อ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Best Seller 2023 ฉีดยารักษากระดูกพรุน (เฉพาะสาขาพหลโยธิน และสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน