ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

ทันตกรรม

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล
วัน เวลา
พุธ 16:00 - 20:00
อาทิตย์ 13:30 - 17:00
“แก้ไขโครงหน้าผิดรูปไม่ได้เป็นเพียงแค่รักษาโรค หรือความผิดปกติเท่านั้น
แต่ยังสามารถปรับแก้ไขโครงหน้า
เพื่อช่วยให้คุณมีใบหน้าที่สวยงาม มีมิติ และได้สัดส่วน”

ความชำนาญเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์

ผศ.ดร.นพ.ทพ.ชาญชาย ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีความสนใจเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Oral and Maxillofacial Surgery) จึงตัดสินใจศึกษาด้านนี้โดยตรงจาก University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany และศึกษาต่อปริญญาเอกสาขาศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Dr. Med in Oral and Maxillofacial Surgery) Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany ก่อนจะกลับมาประเทศไทยเพื่อพัฒนางานของศัลยแพทย์ช่องปาก และแมกซิโลเฟเชียล
ปัจจุบันคุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการการปรับแก้โครงหน้า ด้วยวิธีศัลยกรรมกระดูกโครงหน้าและขากรรไกรมากว่า 10 ปี รวมถึงผ่าตัดโหนกแก้ม, ผ่าตัดลดกราม, ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร, คาง รวมถึงเสริมหน้าผาก, แก้มและคาง ด้วยความที่คุณหมอเป็นทั้งแพทย์และทันตแพทย์ ทำให้สามารถรักษาคนไข้ได้ทุกรูปแบบ

คุณหมอจะทำการตรวจวินิจฉัย และวางแผน โดยทำงานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์จัดฟัน และทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแต่ละราย พร้อมทั้งวางแผนการรักษาร่วมกัน เพื่อให้รูปหน้าออกมาสวยงาม เหมาะสม รวมถึงการบดเคี้ยวอาหาร การออกเสียง การหายใจ กระดูกข้อต่อขากรรไกรทำงานเป็นไปได้ด้วยดี ด้วยการวิเคราะห์แบบก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยต้องถูกประเมินทั้งในด้านรูปแบบที่จะผ่าตัด ทิศทางการเคลื่อนที่ของกระดูกโครงหน้า, กระดูกขากรรไกร ในระยะหรือปริมาณที่จะเคลื่อนไป
นอกจากนี้ คุณหมอยังมีความชำนาญด้านการนำนวัตกรรม 4D-Facial Identity designing (4D-FID) มาใช้ในการวางแผนรักษา การเลือกใช้วัสดุ หรือกระดูกเทียมให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

เก็บรายละเอียด อย่างรอบคอบเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

คุณหมอมีความสามารถในการประเมินความสวยงามของรูปหน้า หาจุดที่สวยงาม ลงตัวและเป็นเอกลักษณ์บนใบหน้าของผู้ป่วย และเสริมจุดเด่นนั้นๆ ให้สวยงามยิ่งขึ้น ประสบการณ์การรักษา การปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงหน้า และข้อต่อขากรรไกรที่ผ่านมากว่า 500 ราย ทำให้ผู้ป่วยบอกต่อๆ กันมาถึงการมีเอกลักษณ์บนใบหน้า และผลการรักษาที่ดี น่าพอใจ จึงเป็นที่มาสู่การเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการปรับแก้ไขโครงหน้า