โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการ ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน (Basic Program)
 - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride, HDL, LDL)
 - ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 - ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 - ตรวจปัสสาวะ (UA)
 - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 - รับคูปองอาหาร มูลค่า 100.-/ 1 ท่าน

*เลือกตรวจเพิ่มเฉพาะทาง 1 ตัว
 + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต และช่องท้องทั่วไป 
 + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ได้แก่ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่นๆ 
**พร้อมรับ!! วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ตามฤดูกาล
(สำหรับผู้ใหญ่ 1 เข็ม) มูลค่า 1,200.- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
การเตรียมตัว
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
- งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 -10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
- งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
- ควรเข้ารับการตรวจในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการงดน้ำ และอาหารมากเกินไป
- หากมีประจำเดือน ต้องงดตรวจปัสสาวะ เพราะปัสสาวะถูกปนเปื้อนมีผลกระทบต่อผลการตรวจ
หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ตรวจสุขภาพเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ตรวจสุขภาพ (11398)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน + วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ + อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน