สิทธิสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั่วไป
Created Date : 18-ม.ค.-2565

สิทธิพิเศษ... สำหรับลูกค้าผู้ถือประกัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
บริษัทประกัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ผู้ถือประกันทั่วไป

อาการของโรคแบบไหนที่เบิกประกัน
1. บริษัท เอไอเอ จำกัด คลิก

2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด   
     (มหาชน) 
คลิ
1. Insurance Health Check Up           2022 คลิก

2. Strong Women Insurance 
     2022 
คลิก

3. Good Health For The
     New  Year 2022
 คลิก

4. รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับ 
     ลูกค้าประกัน 
คลิก

5. Insurance Healthy MDRT
     คลิก
 
1. โรคระบบทางเดินอาหาร คลิก

2. โรคมะเร็งเต้านม คลิก

3. ระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก 

4. โรคหัวใจ คลิก

5. โรคมะเร็งสตรี คลิก

6. โรคนิ่วในถุงน้ำดี คลิก
สิทธิพิเศษสำหรับ
ผู้ถือประกันสุขภาพ

ขั้นตอนการให้บริการลูกค้าประกันเบอร์โทรติดต่อแผนกการตลาดประกัน 3
1. HS 4,000 บาท ผ่าตัดส่องกล้อง
     "โดยไม่มีค่าใช้จ่าย" คลิก

2. Upgrade ห้องพัก
    "โดยไม่เก็บส่วนเกินค่าห้อง" คลิก

3. สิทธิพิเศษ กรณีมีทุนรวม 5 ล้าน
     บาทขึ้นไป  คลิก

4. สิทธิพิเศษ MDRT 2022 คลิก

5. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
     ตัวแทนประกันชีวิต
     และที่ปรึกษาการเงิน คลิก


6. ส่วนลดสำหรับผู้ถือประกัน
     Priority คลิก

7.
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 คลิก
1. ความซับซ้อนของโรค,เงื่อนไขของ
     ประกันแต่ละประเภท "จะไม่ใช่เรื่องที่
     คุณต้องกังวลอีกต่อไป" คลิก 

2. กระบวนการให้บริการลูกค้่า
     ประกัน คลิก 

3. อัตราค่าห้องพัก คลิก 

4. รูปห้องพัก อาคาร 1
     และอาคาร 4  คลิก

5. ประเมินการผ่าตัดก่อนผ่าตัด       
     คลิก
คุณสุพจน์ สักกะโต

02-271-7088

Mobile : 092-859-4145