ฝากครรภ์ – คลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
06-พ.ย.-2562
ฝากครรภ์ – คลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
      เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ การดูแลตนเอง เพื่อเจ้าน้อยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณแม่ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ ควร “ฝากครรภ์” ทันทีหลังจากรู้ว่า ตั้งครรภ์ เพราะการไปพบแพทย์ สูตินรีแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ให้มีพัฒนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังได้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์ ทั้งก่อน ภายหลังคลอด รับยา หรือวิตามิน บำรุงครรภ์ให้ปลอดภัย พร้อมทั้งหมั่นกลับไปพบแพทย์ตามนัด จนกระทั่งครบกำหนดคลอด
โปรแกรมฝากครรภ์ - ฝากครรภ์พิเศษ
โปรแกรมคลอดพรีเมียม - เหมาจ่าย

ข้อมูลการบริการอื่นๆ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง
บทความที่เกี่ยวข้อง
1. จำเป็นแค่ไหน กับการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด  
2. ฝากครรภ์สำคัญอย่างไร
3. ทำไมต้องนมแม่
4. โภชนาการสำหรับแม่ตั้งครรภ์
5. 3 เทคนิค “ลดอาการแพ้ท้อง” 
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์สุวันชัย ชัยรัชนีบูลย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร.0-2271-7000 ต่อ 10498-99