03-ส.ค.-2561
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ร่วมกับนิตยสารรักลูก จัดกิจกรรม การประกวดเต้น Paolo Amazing Dance ปีที่13 ภายใต้รูปแบบลูกทุ่งสามช่า โดยมี 6 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ 1.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 2.โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 3. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 4.โรงเรียนกันตะบุตร 5.โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 6.โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ภายในงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์สยาม พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ

Photo Gallary