พญ. อิสรา อัครพรประภา

จิตแพทย์

วุฒิบัตร

จิตเวชศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 09:30 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การบำบัดรักษาพิเศษ

จิตบำบัดรายบุคคล

การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่

จิตบำบัดคู่สมรส

ครอบครัวบำบัด

การตรวจประเมินพิเศษ

การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ

การตรวจรับรองความพิการ

การตรวจขอใบรับรองแพทย์ ประเมินสุขภาพจิตก่อนสมัครงาน/เรียน

 

กลุ่มโรค

ความเครียด และการปรับตัว

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์สองขั้ว

โรควิตกกังวล เช่น แพนิค กลัวเป็นโรคร้าย กลัวการเข้าสังคม กลัวสิ่งของ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ

โรคจิตเภท โรคจิตชนิดอื่นๆ

ปัญหาความจำ โรคสมองเสื่อม

โรคออทิสติก

โรคแอสเพอร์เกอร์

โรคสมาธิสั้น

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

โรคติกส์ และกลุ่มอาการทูเร็ต (Tics and Tourette Syndrome)

 

กลุ่มอาการหรือพฤติกรรมผิดปกติ

ปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับ นอนหลับยาก ฝันรบกวน นอนหลับไม่สนิท

ปัญหาการกิน เช่น การรับประทานมาก/น้อย ผิดปกติ เบื่ออาหาร

คิดลบ คิดมาก กังวลง่าย ตื่นเต้นง่าย ความรู้สึกผิด
อารมณ์ผิดปกติ เช่น หงุดหงิดง่าย เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีความสุข

ผิดหวัง สูญเสียคนสำคัญ

บุคลิกภาพ เช่น อารมณ์รุนแรง คิดมาก แยกตัวไม่เข้าสังคม

ไม่มั่นใจในตัวเอง
เจ็บปวดเรื้อรัง

ไม่สบายเรื้อรัง โดยไม่พบสาเหตุทางกาย

ปัญหายาเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติดอื่นๆ

ปัญหาพฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน

พฤติกรรมซ้ำๆ เช่น ดึงผม กัดเล็บ โกหก

ความคิดหวาดระแวง หูแว่ว ภาพหลอน หลงผิด

ปัญหาความสัมพันธ์ ในครอบครัว คู่สมรส ความรัก

ปัญหาผู้สูงอายุ