นพ. วิสุทธิ์ เตชะวิบูลย์ศักดิ์

Information Not found.

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์โรคระบบติดเชื้อ
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

คนไข้ที่หมอดูแลส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการติดเชื้อ เป็นไข้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ตั้งแต่เรื่องความดัน เบาหวาน ไขมันสูง ส่วนอาการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือติดเชื้อรุนแรงก็มีบ้าง ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อย
หลังจาก นพ.วิสุทธิ์ เตชะวิบูลย์ศักดิ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว คุณหมอยังได้ต่อยอดศึกษาต่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อีกด้วย โดยมีแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า...

“การเลือกเรียนด้านอายุรศาสตร์ เพราะเห็นว่าเป็นสาขาหลักที่สามารถดูแลรักษาคนไข้ทั่วไป โดยเฉพาะความรู้ที่หลากหลายในด้านอายุรศาสตร์ ยังสามารถแตกแขนงสาขาย่อยได้อีกมาก และด้วยความสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบดูกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาเรื่องเชื้อโรค และติดตามหาโรค ซึ่งพบว่าคนไข้โรคติดเชื้อในประเทศไทยเราที่พบบ่อยก็มีทั้งติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา รวมถึงโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ก็มีการระบาดอยู่เป็นระยะๆ หมอจึงเลือกศึกษาต่อในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ เพราะคิดว่าการมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะช่วยดูแลคนไข้ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีเชื้อโรคใหม่ๆ อย่างตอนนี้มี COVID-19 เกิดขึ้น ทำให้สามารถศึกษาหาความรู้จากงานวิจัยต่างๆ ได้ทันที”

 

สืบข้อมูลให้มาก เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

          การทำงานของแพทย์โรคติดเชื้อ เสมือนเป็นนักสืบตามจับหาต้นตอของปัญหา ตรวจหาเชื้อโรคว่าเป็นเชื้อโรคอะไร ทุกครั้งที่ทำการตรวจ คุณหมอวิสุทธิ์จึงทำการซักประวัติคนไข้โดยละเอียด เพื่อมองหาความเสี่ยงต่างๆ จากการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมา เพราะโรคจากการติดเชื้อ บางครั้งก็ได้รับเชื้อมาจากการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปเที่ยวตามป่าเขา ทะเล หรือมีแมลงกัดต่อยทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว บริบทของคนไข้จึงสำคัญมาก ทั้งนี้ ต้องร่วมกับการตรวจร่างกายที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจเลือดหรือการตรวจเพาะเชื้อ เพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันก็จะสามารถประมวลผล และวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความผิดปกตินั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ ทำให้รักษาได้ตรงจุด

การรักษาคือปลายทาง การป้องกันย่อมดีกว่า

โรคติดเชื้อบางชนิดสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งหลักๆ ก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดอักเสบ วัคซีนงูสวัด วัคซีนคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก

 

ดังนั้น อยากให้เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคย่อมจะดีกว่า อย่างการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเป็นทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้ดีกว่าการรักษา ซึ่งนับว่าเป็นปลายทางแล้ว